sns

Selvom CBD olie endnu ikke helt har vundet indpas på det konventionelle medicinalmarked, anvender mange olien i forskellige henseender. Med tiden har olien opnået international succes, men i visse kredse er den stadig omdiskuteret. Vil du gerne forstå, hvad CBD olie er, og hvorfor den er omdiskuteret som lægemiddel, kan du læse med her.

Hvad er CBD olie?

CBD olie er en olie hvis primære ingrediens stammer fra cannabisplanten. De fleste forbinder formentlig stadig cannabisplanten med rusmidlet marihuana eller hash, som er ulovligt i Danmark. Med hvad de færreste måske endnu ved er, at mange mener, at cannabisplanten har helbredsfremmende egenskaber.

Når cannabisplanen anvendes til fremstilling af rusmidler, er det fordi den indeholder et stof ved navn THC, som har en euforiserende effekt. Men cannabisplanten indeholder også stoffet CBD, som mange altså mener er helbredsfremmende.

Når man anvender cannabisplanten til CBD olie anvender man således en sort, der ikke indeholder THC, hvorfor CBD olie ikke har en euforiserende effekt, men tillader, at man får gavn af alle de helbredsfremmende egenskaber i cannabis. CBD olien har ifølge brugere deraf en lang række gavnlige effekter for helbredet. Herunder blandt andet:

CBD_hamp

  • Nedsætter smerter og inflammation
  • Afhjælper gigt
  • Nedsætter symptomer på parkinson
  • Afhjælper migræne
  • Kan sikre bedre søvn
  • Afhjælper depression

Disse er blot enkelte af de effekter, CBD olien berettes at have. Olien er altså populær grundet dens mange sundhedsfremmende egenskaber, men mange nævner også dens ganske få bivirkninger som en stor fordel – især set i relation til konventionelle lægemidler.

Et omdiskuteret produkt

Debatten om CBD olie har været stor. Først og fremmest har der været en del misforståelser hvad angår oliens egenskaber, da mange til at begynde med var af den overbevisning, at olien også har en euforiserende effekt og derfor kan anses som et rusmiddel.

Det er dog ikke tilfældet. Alligevel har oliens tilknytning til cannabisplanten gjort dens vej frem på lægemarkedet svær. Hertil kommer, at der ikke som sådan er lavet nogen fyldestgørende videnskabelige undersøgelser af oliens effekter.

Når der blandt andet berettes om ovenstående effekter, er det altså baseret på individuelle erfaringer med produktet. Det betyder dog ikke, at olien ikke kan være værd at prøve, hvis du døjer med en af ovenstående problematikker eller en af de øvrige problematikker, olien siges at kunne afhjælpe.

CBD_hamp