sns

Kontanthjælpen er en social ydelse, som skal danne økonomisk fundament for de personer, som ikke på det aktuelle tidspunkt er i stand til at varetage et arbejde eller påbegynde en erhvervsrettet uddannelse. Find her guiden til kontanthjælp eller læs videre , alternativt kan du også se denne korte video om emnet:

Herunder kan du læse nærmere om de konkrete krav, som findes til ansøgere af den sociale ydelse, og som de skal opfylde for at blive tilkendt penge fra det offentlige.

Hvem kan ansøge om kontanthjælp, og hvad er kravene?

Hensigten med den offentlig ydelse og den økonomiske, sociale hjælp er at sikre, at de mennesker i samfundet som ikke er i stand til at forsøge sig selv eller sin familie kan opretholde en minimumlevestandard og blandt andet få råd til mad. Ydelsen fastsættes på baggrund af individuelle omstændigheder og er en minimumindtægt, som skal sikre, at personen kan betale for basale fornødenheder.
Det er et krav, at ansøger er fyldt 30 år, og at den pågældende ansøger er registreret i et jobcenter og står parat til at deltage i aktiveringstilbud, som kan bringe vedkommende tættere på arbejdsmarkedet.

Kontanthjælp for forsørgere

Jobcentret kan klassificere personen som enten jobparat eller aktivitetsparat. Som udgangspunkt er alle danskere berettiget til at søge om kontanthjælp. For at kunne blive berettiget til at modtage denne økonomiske sikring fra det offentlige, skal personen have være udsat for en såkaldt ”social begivenhed”, som hindrer personen i at opnå en selvstændig, økonomisk indtægt som arbejdstager.
Herunder ses de overordnede krav, som findes til ansøgere af kontanthjælp:

  • Personen skal være fyldt 30 år og ikke have indkomst til at forsørge sig selv
  • Personen skal være registeret og tilmeldt i sit tilknyttede jobcenter
  • Personen skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være parat til at modtage aktiverings- eller jobtilbud
  • Personen skal have været udsat for en social begivenhed (f.eks. arbejdsløshed eller dødsfald i nærtstående familie)
  • Personen skal opfylde 225timers-reglen med krav om forudgående ordinær arbejde på 225 timer over 12 måneder

Sådan fungerer og fastsættes kontanthjælpen

Når en person eller borger har været udsat for en social begivenhed, kan vedkommende rette henvendelse til sit lokale jobcenter, og i denne forbindelse vil han eller hun få tilknyttet en sagsbehandler. Sammen skal de findes ud af, om borgeren kan erklæres hhv. jobparat eller aktivitetsparat. Det er borgerens pligt aktivt at stå til rådighed for at kunne få sin kontanthjælp udbetalt. Herefter har borgeren mulighed for at søge om økonomisk hjælp fra det offentlige på Borger.dk, hvor ansøgeren skal oplyse en række konkrete og personlige informationer, som kommunen skal vurdere ansøgningen på baggrund af.
Jobcentret har mulighed for at sanktionere, såfremt en borger ikke overholder sin pligt til at være aktiv jobsøgende eller nægter at deltage i et aktiveringstilbud.
Den sociale og økonomiske ydelse er en del af det offentlige ’sikkerhedsnet’, som findes i Danmark. Dermed bliver størrelsen af kontanthjælpen blandt andet fastsat i forhold til, om ansøgeren har forsørgerpligt over børn eller ej samt antallet af børn i den pågældende husstand. Derudover fastsættes størrelsen af ydelse også af, hvorvidt modtageren er alene om at forsøge barnet/børnene, eller om der findes en samlever i husstanden.